top of page

 

 

קרב סולטן-יעקוב - הקדמה חשובה

הרבה מאוד נאמר, נכתב, הוקלט והוסרט, על הקרב הזה. מה שבטוח, שרבים מהחיילים והקצינים שהשתתפו בו,

ויחד איתם בני משפחותיהם, נושאים עד היום את צלקות הקרב.

בצה״ל, הקרב נחשב לאחד הכישלונות הגדולים בתולדותיו.

רבים מהחיילים והקצינים שהשתתפו בקרב, מרגישים שבמקרה המיוחד הזה, צה״ל מסתיר את העובדות, ומסיבותיו הוא, מונע מידע שהיה יכול לשפוך אור על הקרב.

אצל הסורים, הקרב נחשב לאחד הניצחונות המזהירים: 

1 בקרב הזה לקחו שבויים חיים,

2 הצליחו להביא לדמשק טנק ישראלי שלם ובמצב טכני מעולה, (הטנק הגיע לרוסיה וחזר לארץ, כרגע בלטרון.)

בתוצאה: העובדות מחזקות את טענתם.

ומכאן, לשתי מטרות האתר:

מטרה משנית:

 ננסה בזהירות רבה, לשרטט את מהלכי הקרב. מהלכי חטיבה 399 ומתוכה גדוד 362,  ומהלכי חטיבה 645 על שלושת גדודיה: גדוד  8132,  גדוד 7018 וגדוד 43.

ברור לחלוטין, שמאחר ועברו 37 שנים, יהיו אי דיוקים, וחילוקי דעות על מיקום הכוחות, או על הזמנים של האירועים. 

מטרה עיקרית:

כשם שבכל פסח אנו מצווים לספר לבנינו ולנכדינו - על יציאת מצרים, כך גם באתר זה. 

אחרי שהובהר, מה קרה, מתי קרה והיכן היה כל אחד ואחד מאיתנו,

זה הזמן והמקום שכל אחד יכתוב וישלח עמוד או תמונה, שבה יספר על עצמו וקורותיו בקרב.

ולכאן יוכל לשלוח את בניו, נכדיו, או מי מקרוביו לעיין במה שכתבתם.

הערת מערכת:

הכותב זה אני, 

דוד (פרידמן) פלד, בזמנו סרן, קש״א - קצין שתוף ארטילריה וחיל אויר, בגדוד 8132. 

השתתפתי בקרב על טנק, עם המטק בני הראל, צמוד לפלוגה ח, שנכנסה למארב הסורי.

ברור שאיני מתיימר להיות אובייקטיבי וברור שלא כולם יסכימו איתי. 

ואם מי,

מהקוראים חולק על הכתוב, ויוכל לשפוך אור על ארוע כלשהו, הנושא יבדק ויתוקן. ראה עמוד אחרון ״צור קשר״.

ואולי,

מתוך חילוקי הדעות, צה״ל הנכבד, יואיל לפרסם, הקלטות, תמונות ותחקירים שנעשו ונגנזו בהוראתו.

 

bottom of page