top of page

 

 

קרב סולטן-יעקוב -תאור מהלך הקרב.

אחרי שבעמודים קודמים, ראינו את מפת אזור הקרבות, ולוח זמנים משוער ומינימלי, ננסה להבין מי היו הכוחות שהשתתפו בקרב סולטן-יעקוב, ומה היו השלבים העיקריים במהלך הקרב.

 נדגיש, שכל הארועים שהתרחשו בתחום מפת איזור הקרב, קרו בין יום חמישי 18:00 לערך ועד ליום העוקב יום שישי בשעה 12:00, מועד כניסת הפסקת האש לתוקפה. במילים אחרות המדובר ב 18 שעות רצופות של קרב.  

מקור השם ״קרב סולטן-יעקב. 

הכפר הערבי Sultane Yaaqoub El Faouqa ובתרגום חופשי ״סולטן יעקוב העליון״, יושב על הרכס מצפון מערב, בגובה 1381 מטר, ובמרחק 1320 מטרים, מהמקום על ציר מיכה, אליו הגיעו 4 הטנקים של גדוד 362. הגובה במיקום הטנקים הוא 1085 מטר, כלומר הכפר גבוה מהטנקים  בהפרש של כ 300 מטרים.  

באותה נשימה, נאמר שהכוח הסורי ישב בעיקרו על רכס ״טלעת אבו עמר״, ועל המדרון הגולש במערבו ל״משולש טובלנו״. המרחק האוירי בין שתי הנקודות כ 7-8 קילומטרים.

מצד אחד, נכון היה לתת שם לקרב, על שם הכפר ״סולטן-יעקוב״, אך באותה נשימה, נאמר שסמוך לאזור הכפר, לא היו כוחות סורים, ולא נעשתה לחימה. המארב הסורי היה על ציר מיכה במדרון למשולש טובלנו, והלחימה הקשה היתה על ״טלעת אבו עמר״.  

 

מי הם הכוחות שהשתתפו בקרב ?

שריון:

חטיבת השריון 339, ומתוכה גדוד 362.

חטיבת השריון 645, הכוללת את גדוד 8132, גדוד 7018, וגדוד 43.

ארטילריה:

לפי אלוף משנה אהוד בכר, (כתבה מ 17.06.2017, פצע מדמם:... באתר יד לשריון.)

טיווח 11 גדודים בשטח שבין מיקום גדוד 362, ליד הכפר, לאיזור מפגש ציר מיכה וציר טובלנו.

לפי סרן ד. פלד קש״א 8132,

טיווח 7 גדודי ארטילריה רק על רכס ״טלעת אבו עמר״ והמדרון במערבו לכוון משולש טובלנו.

חיל אויר:

לא השתתף. לאור אפשרות להימצאות טילים נגד מטוסים, ויתכן לאחר פגיעות חיל האויר בכוחותינו, בשלבים מוקדמים יותר.

בזהירות ננסה להבין את מהלך הקרב.

חטיבה 339 - גדוד 362, 

ביום שישי 11.06, בשעה 00:00 - חצות, מג״ד 362 עירא, מקבל הוראה (מיאנוש- מפקד הגיס) לנוע-לרוץ צפונה, על ציר מיכה, לתפוס נקודות שולטות על כביש בירות דמשק, באיזור משולש טובלנו.

ביום שישי 11.06, בסביבות 01:00 - גדוד 362, נתקל במארב באזור משולש טובלנו, חלקו הגדול של הגדוד בפקוד המג״ד, נחלץ צפונה, וחלקו, נפגע, נוטש ומתפזר בשטח. 

ביום שישי 11.06, בשעה .......... - פונה מג״ד 362 למח״ט 339, ומבקש חילוץ. החטיבה שולחת פלוגה, שחוזרת וטוענת שאין אפשרות לחלץ. 

מכאן, הקשר עם החטיבה נותק.

ביום שישי 11.06, בשעה 03:00 - מתערב בקשר, ״מעיל״ - קצין תותחנים, מזהה בעזרת פגזי זרחן, את מיקום גדוד 362, כארבעה ק״מ צפונית למפגש ציר מיכה וציר טובלנו, ושומר על קשר ישיר עם מג״ד 362. 

ביום שישי 11.06, בשעה......... - מורה עירא, מג״ד 362 לסמג״ד שלו, לצאת ולחלץ את הכוח שתקוע במארב. כוח הסמג״ד, נוסע דרומה כ 500 מטר, חוזר ומדווח על אש תופת, ואי יכולת לבצע את המשימה. 

ביום שישי 11.06, בשעה 10:00 - יתרת גדוד 362, בפקוד המג״ד, דוהרים בשיירה דרומה, וחוזרים לקו כוחותינו. 

חטיבה 645 - בחוד גדוד 8132, אחריו גדוד 7018 ובמאסף גדוד 43 .

בגדוד 8132,

ביום שישי 11.06, 00:00 בחצות - קבוצת פקודות עם מג״ד 8132 - תחילת תנועה צפונה, כ 20 ק״מ, על ציר מיכה. המשימה: חבירה לחטיבת שריון שמנהלת מצפון, קרב עם הסורים. חשש לציידי טנקים סורים, במהלך הדרך. פלוגה ח״ בחוד. 

ביום שישי 11.06, 04:00  - אש תופת ממארב סורי, בירידה למשולש טובלנו, צפונה לצומת מיכה ומזובשה.

בתוצאה, פלוגה ח - מנוטרלת. 

בחטיבה 645,

10:00-04:30 - לפי הוראות: סמח״ט 645 בראש גדוד 7018 נע לכוון הרכסים השולטים מדרום-מזרח על ״טלעת אבו עמר״, גדוד 43 ויתרת גדוד 8132, פורסים מזרחה, ומתחילים לנהל אש מול הכוחות הסורים על ״טלעת אבו עמר״. 

ביום שישי 11.06, 10:00 - הקרב הסתיים, הסורים בורחים. 

ביום שישי 11.06, 10:15 - מתוך משולש טובלנו, עולה שיירת טנקים מגדוד 362, וחוזרת לקו כוחותינו. 

ביום שישי 11.06, 12:00 - הפסקת אש. ומכת קטיושות שנוחתת באזור תאג״ד 8132. 

bottom of page