top of page

 

 

החטא...... ועונשו.

רק בתאריך 25 במאי 2019, בשיחת טלפון לארה״ב, (נפל לי האסימון), הבנתי.....

למה צה״ל עד היום, מסרב לפרסם את פרטי הקרב ? וכן דו״ח בן מאות עמודים שנערך על ידי ד״ר יקיר ? 

למה ?

כי לו היו מתפרסמים: פרטי הקרב או הדו״ח,

היה צורך להעמיד לדין קצינים בכירים, וקצינים בכירים מאוד, על:

  • פחדנות,

  • אי מילוי הוראות, 

  • פעולה בניגוד לנוהלים

  • הפקרת חיילים בזמן מלחמה,

והעונשים על עבירות מעין אלו, שנה, שנתיים ואולי חמש שנים בכלא.

שאלה:

האם אתם חושבים שיש אשמים בכשלון הקרב ?   והאם לדעתכם יש/היה מקום להעניש את האשמים בכשלון ? 

תשובה:

בוודאי שיש אשמים בכשלון ! 

לכן היה צריך לעשות את התחקיר !

ומכאן, היה צריך להעמיד לדין את החשודים.

ולהעניש את האשמים בדין !

למה הדבר דומה ?

כיום, חייל פשוט מצריפין או מהקריה, ״שובר שמירה״ ונתפס.

עולה למשפט ? - כן, ומקבל 30 יום מחבוש. 

כיום, חייל פשוט מבסיס אי שם בארץ, ״מבצע ניפקדות״, ונתפס.

עולה למשפט ? - כן, ומקבל 60 יום מחבוש. 

אז,

מפקד, קצין, שמפקיר את חייליו, בשעת קרב, ונתפס.

צריך להעמיד לדין ?

ברור שצריך היה להעמידו בפני בית דין ! ובית המשפט היה אמור לגזור את דינו ! 

ומה בנוגע להתישנות, עברו כבר 37 שנים מאז ?

לדעתי, אין התיישנות. 

להערכתי, צה״ל ידע בזמנו, (ועדיין הכל רשום ביומני הקרב.)

ידע, ושתק, כדי למנוע את פרסום שמות האחראים, לכל הכשלונות בקרב. 

מה קורה היום ?

בעקבות אסון ״נחל ״צפית״, נעשה תחקיר ? כן !

היום עומדים לדין שני האחראים לאסון ? כן !

זה מה שצריך היה לעשות !

bottom of page