top of page

 

 

סיפורים של גיבורים חיים, ושל קדושים - נופלים. 

בראיה מפוכחת כעבור - 37 שנים, ניתן לאמר שהקרב הזה היה קשה !

נעשו בו כל הטעויות האפשריות,  ושילמנו מחיר כבד, בהרוגים, בפצועים, ובשריטות שחלק מאיתנו נושאים עד היום.

אבל,

בסך הכל הכללי - ניצחנו ! עם ישראל חי ! ליקקנו את הפצעים, חיבקנו אחד את השני, חזרנו כל אחד למשפחתו, הקמנו משפחות, הולדנו ילדים, והמשכנו לבנות את מדינת ישראל. 

כוחנו, 

באנשים שמרכיבים את העם הזה, באחדות שמאפיינת אותנו בזמן לחימה, בנפש שלא נכנעת ובמורשת שאנו מנחילים לדורות הבאים. אנו מספרים כל פסח לבנינו על יציאת מצריים, וכאן אנו מספרים לדורות הבאים על גבורתם של היחידים, שבזכותם ובהחלט בזכותם -  ילדינו ונכדינו רואים היום את אירוויזיון 2019. 

bottom of page