top of page

 

 

קרב סולטן-יעקוב,

משפטים קשים ושאלות קשות עוד יותר.

עכשיו,

האם את/ה מוכנים לקרוא באומץ את השורות הבאות ?

משפטים קשים ונכונים:

  • קרב סולטן יעקוב - צה״ל לא תמיד מנצח.

  • הסורים טוענים שניצחו - שבוי וטנק מתנה.

  • מה מקור השם - קרב סולטן יעקוב ?

  • שתיקת הכבשים -37 שנים יותר מדי. למה אף אחד לא צעק ולא צועק ?

  • קרב סולטן יעקוב - מי מפחד מהאמת ?

  • דעה:

  • בקרב סולטן יעקוב - כמות: הטעויות, הפשלות והביזיונות - גדולה פי עשר (10) מהמקובל.

  •  

״תורת חלחימה״ שבורה !      ״מיתוסים״ נולדים בחלל ריק !

תורת לחימה ״שבורה״: חיל השריון ״מסתבך״ בקרב סולטאן יעקוב.

      לחטיבה 399, בפיקוד המח״ט מיקי שחר, עם טנקי M48 פטון ״מגח״ בקרב סולטאן יעקב, היו 3 גדודים:

      גדוד 362 - הנצור, בפיקודו של עירא עפרון,

      גדוד 363 - בפיקודו של אייל שריג,

      וגדוד 360 - בפיקודו של דורון שטרנגר.

      כל החטיבה היתה שייכת לאוגדה 90, בפיקודו של גיורא לב. 

למה: המח״ט מיקי שחר, ושני הגדודים ה״אחים״: גדוד 360 וגדוד 363 - לא נחלצו לעזרת גדוד 362, שהסתבך ?

תשובה: פחד !

מיתוס, ספור עם: חיל התותחנים כותב וחושב לגבי קרב סולטאן יעקוב:

... לתרומת המערך הארטילרי ולשני המפקדים..., שאילולא הם, סביר מאד להניח שהגדוד היה יורד מסד״כ צה״ל בעת ההיא.  (פרסום ב״תמיד תותחן״ מספטמבר 2020).

גדוד הטנקים 362 של חטיבה 399 של אוגדה 90 אמנם יצא מקרב סולטאן יעקוב במלחמת שלום הגליל בשן ועין, אך שרד רק בזכות עצמו ובזכות הסיוע הארטילרי שקיבל.  (פרסום ב״תמיד תותחן״ מספטמבר 2020).

שאלות:

לאיזו מפקדה ממונה הוצג הפתרון ״ארגז האש״ הארטילרי לחילוץ גדוד 362, ומי אישר את הירי ?

באיזו זמנים בדיוק הופעל ארגז האש הארטילרי, ועל איזה מטרות ?

מי טיווח את הארטילריה לירי על מטרות משני צידי ציר מיכה ?

מי בתותחנים ידע שחטיבה 645, מאוגדה 880, נכנסה ב 04:00, ללחימה עיקשת במשולש טובלנו ?

שאלות קשות במיוחד:

שאלה מס.1 :

אם חטיבה 645, לא היתה נחלצת במיידי לסייע  - האם יתכן שחיילי וקציני הגדוד הנצור 362 - היו מנוטרלים ?         תשובה: כן !

שאלה מס 2 :

צה״ל בנוי על היררכיה פיקודית. מאיזו חוליה בשרשרת הפיקודית עד איזה חוליה היה נתק ?

תשובה: ?

שאלה מס 3:

למה צה״ל לא מפרסם בעצמו, וגם מונע פרסום תחקירים על מהלכי הקרב ומסקנותיו ?

תשובה: ?


 

bottom of page